it's safe here

Szanowni Państwo. 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie audytu weryfikującego potencjał Wnioskodawcy (Zamawiającego)  oraz analizy otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, w ramach etapu diagnozy dla planowanej aplikacji do konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Program Operacyjny lnteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa ll: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorców do prowadzenia działalności B+R+l, działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5. Design dla przedsiębiorców.

Informacja o wprowadzonych zmianach w zapytaniu 1/2018: 

Informacja 5 09 2018 Www


Zapytanie ofertowe 1/2018 (po zmianach):

Zapytanie Ofertowe 30 08 2018 Po Zmianach Www

Załączniki dla Oferentów: 

Zał 1 30 08 2018 Formularz Oferty Design Dla Przedsiebiorców Hs Medical

Zał 2 30 08 2018 Oświadczenie Design Dla Przedsiębiorców Hs Medical

Zał 3 5 09 2018 Oświadczenie Design Dla Przedsiębiorców Hs Medical

Zał 4 5 09 2018 Oświadczenie Design Dla Przedsiębiorców Hs Medical


Informacja o wynikach postępowania (data dodania 14.09.2018, godzina 10:50)

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie oferty na zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 30.08.2018r. dotyczące przeprowadzenia audytu weryfikującego potencjał wnioskodawcy (Zamawiającego) oraz analizy otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego. Jednocześnie informujemy, że oferentem (Wykonawcą) w powyższym postępowaniu została wybrana firma: Ergo Design Sp. z o.o., ul Przemysłowa 13, 30-701 Kraków. Oficjalna informacja dotycząca wyniku postępowania z dnia 13.09.2018r. wraz z sposobem upublicznienia znajduje się do pobrania w plikach poniżej. 

Informacja O Wynikach Postępowania 13 09 2018

2.3.5.png#asset:4955

Data zamieszczenia ogłoszenia: 30.08.2018, godz: 15:20

Data wprowadzenia zmiany: 5.09.2018, godz: 15:50