Uratowanie w Sandomierzu 

it's safe here

W niedzielne upalne popołudnie na sandomierskim rynku doszło do nagłego zatrzymania krążenia u starszego mężczyzny. Osoby będące świadkami zdarzenia natychmiast przystąpiły do udzielenia pierwszej pomocy, użyty został również zakupiony w lutym tego roku automatyczny defibrylator zewnętrzny, który zamieszczony został na ścianie Ratusza. Dzięki błyskawicznej pomocy mieszkańców oraz defibrylatora AED, serce poszkodowanego podjęło pracę jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia.

Był to pierwszy przypadek użycia defibrylatora AED w Sandomierzu i na szczęście zakończył się pozytywnie. Zdarzenie to pokazuje jak ważna jest odpowiednia edukacja społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy i znajomości obsługi defibrylatora AED, ale również jak ważne jest wyposażanie miejsc użytku publicznego w defibrylatory AED.

W wyniku tego zdarzenia Władze Sandomierza postanowiły wyposażyć miasto w kolejne urządzenie.